Porez bukového dreva

Už viac ako 20 rokov sa venujeme spracovaniu bukovej guľatiny na výrobu polotovarov (prírezov) pre nábytkársky priemysel. 

Ak máte záujem o cenovú ponuku