Výroba škárovky

Škárovka BUK (napájaná cink) kvalita A/B

Kvalita A/B
Kvalita A/B

Orientačná cena - (napájaná cink od 500mm do 1400mm) :
Hrúbka: 40mm - 65,-Eur/m2
Hrúbka: 30mm - 60,-Eur/m2
Hrúbka: 25mm - 55,-Eur/m2
Hrúbka: 20mm - 45,-Eur/m2


Orientačná cena -  (napájaná cink od 1400mm do 2200mm) :
Hrúbka: 40mm - 75,-Eur/m2
Hrúbka: 30mm - 65,-Eur/m2
Hrúbka: 25mm - 60,-Eur/m2
Hrúbka: 20mm - 55,-Eur/m2

Po vzájomnej dohode vyrobíme dosky podľa Vašich požiadaviek 

Morenie - 35,-Eur/m2                                                                                            Lakovanie - 55,-Eur/m2


Škárovka BUK (priebežná) kvalita A/B 

Kvalita A/B
Kvalita A/B

Orientačná cena - (priebežná od 500mm do 1400mm) :
Priebežná hrúbka: 40mm - 110,-Eur/m2
Priebežná hrúbka: 30mm - 100,-Eur/m2
Priebežná hrúbka: 25mm - 95,-Eur/m2
Priebežná hrúbka: 20mm - 80,-Eur/m2


Orientačná cena -  (priebežná od 1400mm do 2200mm) :
Priebežná hrúbka: 40mm - 130,-Eur/m2
Priebežná hrúbka: 30mm - 110,-Eur/m2
Priebežná hrúbka: 25mm - 100,-Eur/m2
Priebežná hrúbka: 20mm - 95,-Eur/m2

Po vzájomnej dohode vyrobíme dosky podľa Vašich požiadaviek

Morenie - 35,-Eur/m2                                                                                              Lakovanie - 55,-Eur/m2


Škárovka DUB (napájaná cink) kvalita A/B


Orientačná cena - (napájaná cink od 500mm do 1400mm) :
Hrúbka: 40mm - 145,-Eur/m2
Hrúbka: 20mm - 110,-Eur/m2


Orientačná cena - (napájaná cink od 1400mm do 2200mm) :
Hrúbka: 40mm - 155,-Eur/m2
Hrúbka: 20mm - 135,-Eur/m2

Po vzájomnej dohode vyrobíme dosky podľa Vašich požiadaviek 

Morenie - 35,-Eur/m2                                                                                             Lakovanie - 55,-Eur/m2


Škárovka DUB (priebežná) kvalita A/B

Orientačná cena - (napájaná cink od 500mm do 1400mm) :
Hrúbka: 40mm - 155,-Eur/m2
Hrúbka: 20mm - 135,-Eur/m2


Orientačná cena - (napájaná cink od 1400mm do 2200mm) :
Hrúbka: 40mm - 175,-Eur/m2
Hrúbka: 20mm - 155,-Eur/m2

Po vzájomnej dohode vyrobíme dosky podľa Vašich požiadaviek 

Morenie - 35,-Eur/m2                                                                                                       Lakovanie - 55,-Eur/m2


Objednávka - +421 905 862 147 

Mail - sepela.drevo@gmail.com