Výroba škárovky

Škárovka BUK (napájaná cink) kvalita A/B

Hrúbka: 40mm - 45,-Eur/m2 

Hrúbka: 30mm - 40,-Eur/m2 

Hrúbka: 25mm - 35,-Eur/m2 

Hrúbka: 20mm - 30,-Eur/m2

Max. dlžka 2500 mm. 

Kvalita A
Kvalita A
Kvalita A/B
Kvalita A/B
Kvalita A/B/C
Kvalita A/B/C


Škárovka BUK (priebežná) kvalita A/B 

Hrúbka: 38mm - 65,-Eur/m2

Hrúbka: 35mm - 60,-Eur/m2

Hrúbka: 30mm - 55,-Eur/m2

Hrúbka: 25mm - 50,-Eur/m2

Hrúbka: 20mm - 45,-Eur/m2

Hrúbka: 15mm - 40,-Eur/m2

Max. dlžka 1200 mm.

Po vzájomnej dohode vyrobíme dosky podľa Vašich požiadaviek