Výroba škárovky

Škárovka BUK (napájaná cink) kvalita A/B

Orientačná cena - Stupnica a Podstupnica (napájaná cink od 500mm do 1400mm) :
Hrúbka: 40mm - 65,-Eur/m2
Hrúbka: 30mm - 60,-Eur/m2
Hrúbka: 25mm - 55,-Eur/m2
Hrúbka: 20mm - 45,-Eur/m2


Orientačná cena - Odpočívadlo a Podesta (napájaná cink od 1400mm do 2200mm) :
Hrúbka: 40mm - 75,-Eur/m2
Hrúbka: 30mm - 65,-Eur/m2
Hrúbka: 25mm - 60,-Eur/m2
Hrúbka: 20mm - 55,-Eur/m2


Kvalita A
Kvalita A
Kvalita A/B
Kvalita A/B
Kvalita A/B/C
Kvalita A/B/C


Škárovka BUK (priebežná) kvalita A/B 

Orientačná cena - Stupnica a Podstupnica (priebežná od 500mm do 1400mm) :
Priebežná hrúbka: 40mm - 80,-Eur/m2
Priebežná hrúbka: 30mm - 75,-Eur/m2
Priebežná hrúbka: 25mm - 70,-Eur/m2
Priebežná hrúbka: 20mm - 65,-Eur/m2


Orientačná cena - Odpočívadlo a Podesta (priebežná od 1400mm do 2200mm) :
Priebežná hrúbka: 40mm - 100,-Eur/m2
Priebežná hrúbka: 30mm - 95,-Eur/m2
Priebežná hrúbka: 25mm - 90,-Eur/m2
Priebežná hrúbka: 20mm - 75,-Eur/m2


Po vzájomnej dohode vyrobíme dosky podľa Vašich požiadaviek